Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Publikacije Annales
Domov > Založništvo > Periodika > Annales > Historia Naturalis > Uredništvo
Uredništvo

Založnik / Editore / Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper / Società storica del Litorale - Capodistria / The Historical Society of Southern Primorska - Koper


Glavni in odgovorni urednik / Managing & Chief Editor: Darko Darovec, Ph. D.


Odgovorni urednik / Chief Editor of the series historia naturalis: Lovrenc Lipej, Ph. D.


Urednik / Editor: Patricija Mozetič, Ph. D.


Uredniški odbor / Board of Editors of the series historia naturalis: Dunja Bandelj Mavsar, Nicola Bettoso (IT), Christian Capapé (FR), Darko Darovec, Dušan Devetak, Jakov Dulčić (HR), Serena Fonda Umani (IT), Andrej Gogala, Daniel Golani (IL), Mitja Kaligaric, Gregor Kovačič, Marcelo Kovačić (HR), Andrej Kranjc, Lovrenc Lipej, Alenka Malej, Patricija Mozetič, Martina Orlando Bonaca, Michael Stachowitsch (A), Tom Turk, Elena Varljen Bužan


Sedež / Address of the editorial office: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran / National Institute of Biology, Marine Biology Station Piran, SI -6330 Piran / Pirano, Fornače / Fornace 41


Telefon in Faks / Phone and Fax: +386 5 671 2900, fax: 671 29001


E-Mail: annales@mbss.org