Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Annales, Series Historia Naturalis Publikacije Annales
Domov > Založništvo > Periodika > Annales > Historia Naturalis
Annales, Series Historia Naturalis

Revija Annales, Series historia naturalis je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: BIOSIS-Zoological Record (UK); Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)

Annales, Series Historia Naturalis, 24, 2014, 2, ISSN: 1408-533X

Annales, Series Historia Naturalis, 24, 2014, 2

Kazalo / Indice / Index

RECENTNE SPREMEMBE V SREDOZEMSKI BIODIVERZITETI
CAMBIAMENTI RECENTI DELLA BIODIVERSITÀ MEDITERRANEA
RECENT CHANGES IN THE MEDITERRANEAN BIODIVERSITY


Alenka Malej, Martin Vodopivec, Davor Lučić, Ivona Onofri, Branka Pestorić: PDF
The lesser-known medusa Drymonema dalmatinum Haeckel 1880 (Scyphozoa, Discomedusae) in the Adriatic Sea
Manj znana meduza Drymonema dalmatinum Haeckel 1880 (Scyphozoa, Discomedusae) v Jadranskem morju

Mirko Đurović, Ana Pešić, Aleksandar Joksimović, Jakov Dulčić: PDF
Additional record of a Lessepsian migrant - the dusky spinefoot, Siganus luridus (Rüppell, 1829) in the eastern Adriatic (Montenegrin coast)
Nov zapis o pojavljanju lesepskega selivca morskega kunca Siganus luridus (Rüppell, 1829) v vzhodnem Jadranu (črnogorska obala)

SREDOZEMSKE HRUSTANČNICE
PESCI CARTILAGINEI DEL MEDITERRANEO
MEDITERRANEAN ELASMOBRANCHS


Hakan Kabasakal, Murat Bilecenoglu: PDF
Not disappeared, just rare! Status of the bramble shark, Echinorhinus brucus (Elasmobranchii: Echinorhinidae) in the seas of Turkey
Status bodičastega morskega psa Echinorhinus brucus (Elasmobranchii: Echinorhinidae) v turških morjih: še vedno prisoten, čeprav redek

Olfa El Kamel-Moutalibi, Néjia Mnasrisioudi, Sihem Rafrafi-Nouira, Moncef Boumaïza: PDF
Additional records of a rare elasmobranch species, sharpnose seven-gill shark Heptranchias perlo (Hexanchidae) off the northern Tunisian coast (Central Mediterranean)
Dodatni zapisi o redkem morskem psu sedmeroškrgarju Heptranchias perlo (Hexanchidae) iz severnih tunizijskih voda (osrednje Sredozemlje)

FLORA
FLORA
FLORA


Martina Orlando-Bonaca, Borut Mavrič: PDF
Recurrence of Sargassum vulgare C. Agardh in Slovenian coastal waters (Adriatic Sea)
Ponovno pojavljanje vrste Sargassum vulgare C. Agardh v slovenskem obalnem morju (Jadransko morje)

Barbara Sladonja, Vesna Banovac-Kuča: PDF
New records of Caulerpa cylindracea Sonder (Caulerpales, Chlorophyta) in Istria, Croatia
Novi zapisi o pojavljanju alge Caulerpa cylindracea Sonder (Caulerpales, Chlorophyta) ob istrski obali (Hrvaška)

FAVNA
FAUNA
FAUNA


Lovrenc Lipej, Borut Mavrič, Jan Simič, Domen Trkov: PDF
New records of opisthobranch gastropods in the waters off Slovenia (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea)
Novi zapisi o pojavljanju polžev zaškrgarjev (Opisthobranchia) v vodah Slovenije (Tržaški zaliv, severni Jadran)

Cristina Coglievina, Manuel De Munari, Domenico Ciorciaro, Donatella Del Piero: PDF
The stock status of Callista chione (Linnaeus, 1758) exploited in the Gulf of Trieste
Populacijski status školjke Callista chione (Linnaeus, 1758) v Tržaškem zalivu

Marco Bertoli, Marzia Azzoni, Elisabetta Pizzul: PDF
A comparison between biomonitoring methods for the analysis of macrobenthic invertebrate communities in different river types of Friuli Venezia Giulia
Primerjava metod biomonitoringa za analizo makrobentoških skupnosti nevretenčarjev v različnih rečnih tipih Furlanije - Julijske krajine

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS


Barbara Sladonja: PDF
Brehm's Life of Animals from 1872 in Poreč, Croatia

Robert Turk: PDF
Strokovna srečanja o ohranjanju ključnih sredozemskih morskih habitatnih tipov - Symposia on the conservation of Mediterranean marine key habitats, Portorož, 27. - 31. oktober 2014

Lovrenc Lipej, Vlado Malačič: PDF
Prof. dr. Jadran Faganeli - prejemnik Velike nagrade Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo


Annales, Series Historia Naturalis, 24, 2014, 1, ISSN: 1408-533X

Annales, Series Historia Naturalis, 24, 2014, 1

Kazalo / Indice / Index

EKOLOGIJA MORJA
ECOLOGIA DEL MARE
MARINE ECOLOGY


Valentina Pitacco, Martina Orlando - Bonaca, Borut Mavrič, Lovrenc Lipej: PDF
Macrofauna associated with a bank of Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia) in the Gulf of Trieste (northern Adriatic)
Makrofavna, povezana z bioformacijo sredozemske kamene korale, Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia), v Tržaškem zalivu (severni Jadran)

RECENTNE SPREMEMBE V SREDOZEMSKI IHTIOFAVNI
CAMBIAMENTI RECENTI NELLA ITTIOFAUNA MEDITERRANEA
RECENT CHANGES IN THE MEDITERRANEAN ICHTHYOFAUNA


Jakov Dulčić, Branko Dragičević, Mišo Pavičić, Zdravko Ikica, Aleksandar Joksimović, Olivera Marković: PDF
Additional records of non-indigenous, rare and less known fishes in the eastern Adriatic
Novi zapisi o tujerodnih, redkih in manj znanih vrstah rib v vzhodnem Jadranu

Ahmad Soliman, Malek Ali, Adib Saad, Christian Reynaud, Christian Capapé: PDF
First records of sideburn wrasse Pteragogus pelycus (Osteichthyes: Labridae) off the Syrian coast (eastern Mediterranean)
Prvi zapis o pojavljanju ustnače vrste Pteragogus pelycus (Osteichthyes: Labridae) ob sirski obali (vzhodno Sredozemsko morje)

IHTIOLOGIJA
ITTIOLOGIA
ICHTHYOLOGY


Mohamed Ali Ben Smida, Nesrine Hadhri, Aleš Bolje, M'hamed El Cafsi, Rafika Fehri - Bedoui: PDF
Reproductive cycle and size at first sexual maturity of common pandora Pagellus erythrinus (Sparidae) from the Bay of Monastir (Tunisia, central Mediterranean)
Reproduktivni ciklus in velikost ob prvi spolni zrelosti ribona Pagellus erythrinus (Sparidae) v zalivu Monastir (Tunis, osrednje Sredozemlje)

Hakan Kabasakal, Özgür Kabasakal: PDF
Status of angelshark, Squatina squatina (Elasmobranchii: Squatiniformes: Squatinidae) in the Sea of Marmara
Status navadnega sklata (Squatina squatina) (Elasmobranchii: Squatiniformes: Squatinidae) v Marmarskem morju

FLORA IN VEGETACIJA
FLORA E VEGETAZIONE
FLORA AND VEGETATION


Nataša Pipenbaher, Norman W. H. Mason, Sonja Škornik: PDF
Floristic and functional diversity of meadows from two neighboring biogeographic regions
Primerjava floristične in funkcionalne pestrosti med travniki iz dveh sosednjih biogeografskih območij

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS


Jan Podlesnik: PDF
4. slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, 9. in 10. maj 2014, Maribor

IN MEMORIAM

Tinkara Tinta, Maja Ravnikar, Vlado Malačič, Valentina Turk: PDF
V spomin profesorju, mentorju, sodelavcu in prijatelju prof. dr. Juriju Piškurju


Annales, Series Historia Naturalis, 23, 2013, 2, ISSN: 1408-533X

Annales, Series Historia Naturalis, 23, 2013, 2

Kazalo / Indice / Index

RECENTNE SPREMEMBE V SREDOZEMSKI IHTIOFAVNI
CAMBIAMENTI RECENTI NELLA ITTIOFAUNA MEDITERRANEA
RECENT CHANGES IN THE MEDITERRANEAN ICHTHYOFAUNA


Lovrenc Lipej, Borut Mavrič, Dejan Paliska: PDF
New northernmost record of the blunthead pufferfish, Sphoeroides pachygaster (Osteichthyes: Tetraodontidae) in the Mediterranean Sea
Novi najsevernejši zapis o pojavljanju ribe napihovalke, Sphoeroides pachygaster (Osteichthyes: Tetraodontidae) v Sredozemskem morju

Daniel Golani, Brenda Appelbaum-Golani, Panagiota Peristeraki: PDF
Westward range extension of the Lessepsian migrant the shrimp scad Alepes djedaba (Forsskål, 1775) in the Mediterranean
Širjenje areala lesepske selivke Alepes djedaba (Forsskål, 1775) v zahodno Sredozemlje

Malek Ali, Adib Saad, Christian Reynaud, Christian Capapé: PDF
First records of Randall's threadfin bream Nemipterus randalli (Osteichthyes: Nemipteridae) off the Syrian coast (eastern Mediterranean)
Prvi podatki o vrsti Nemipterus randalli (Osteichthyes: Nemipteridae) ob sirski obali (vzhodno Sredozemlje)

SREDOZEMSKI MORSKI PSI
SQUALI DEL MEDITERRANEO
MEDITERRANEAN SHARKS


Hakan Kabasakal: PDF
Rare but present: Status of basking shark, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) in eastern Mediterranean
Redek, toda prisoten: status morskega psa orjaka Cetorhinus maximus (Günnerus, 1765) v vzhodnem Sredozemlju

EKOLOGIJA MORJA
ECOLOGIA DEL MARE
MARINE ECOLOGY


Nicola Bettoso, Alessandro Acquavita, Alessandro D'Aietti, Giorgio Mattassi: PDF
The Marano and Grado lagoon: A brief synopsis on the aquatic fauna and fisheries resources
Gradeška in Maranska laguna: kratek povzetek o vodni favni in ribolovnih virih

Marta Picciulin, Marta Bolgan, Antonio Codarin, Riccardo Fiorin, Silvia Colla, Stefano Malavasi: PDF
Characterisation of the noise emitted by the passage of a passenger cruise liner in the Venice lagoon: Concern about possible effects on the local fish community
Opredelitev hrupa, ki ga povzroča prehod potniške križarke v Beneški laguni: zaskrbljenost zaradi možnih vplivov na lokalno ribjo združbo

FAVNA
FAUNA
FAUNA


Tina Klenovšek, Franc Janžekovič, Tone Novak, Miran Čas, Tomi Trilar, Tina Poštrak: PDF
Notes on invertebrates preyed by shrews (Mammalia: Insectivora: Soricidae) in Slovenia
Zapiski o nevretenčarjih kot plenu rovk (Mammalia: Insectivora: Soricidae) v Sloveniji

Nataša Koprivnikar, Miran Gjerkeš, Toni Koren: PDF
New records of Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Slovenia and the overview of its distribution and occurrence in the north-western Balkans
Nove najdbe vrste Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Sloveniji ter pregled njene razširjenosti in pojavljanja na severozahodnem Balkanu

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS


Jadran Faganeli: PDF
Prof. Dr. Bojan Ogorelec (1945-2013), slovenski morski geolog


Annales, Series Historia Naturalis, 23, 2013, 1

Annales, Series Historia Naturalis, 23, 2013, 1

Kazalo / Indice / Index

EKOLOGIJA MORJA
ECOLOGIA DEL MARE
MARINE ECOLOGY


Morana Ruzič, Marco Bertoli, Elisabetta Pizzul, Fabio Vignes, Alberto Basset: PDF
Macrozoobenthic communities in the regional Natural Reserve of Isonzo River mouth (North-East Italy): First results of a leaf bag technique study
Makrozoobentoške združbe v regijskem naravnem rezervatu ob ustju Soče (severovzhodna Italija): prvi rezultati neinvazivne metode listnatih vreč

Milena Tempesta, Donatella Del Piero, Saul Ciriaco: PDF
Definition of a new formula for the calculation of the total height of the fan shell Pinna nobilis in the Miramare Marine Protected Area (Trieste, Italy)
Definicija nove enačbe za izračun celotne višine leščurjev, Pinna nobilis, v zavarovanem morskem območju Miramare (Trst, Italija)

IHTIOLOGIJA
ITTIOLOGIA
ICHTHYOLOGY


Hakan Kabasakal, Özgür Kabasakal: PDF
First record of a shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae) from the Bay of Saroz (NE Aegean Sea)
Prvi zapis o pojavljanju atlantskega maka, Isurus oxyrinchus, Rafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae), v Saroškem zalivu (SV Egejsko morje)

Hakan Kabasakal: PDF
Bluntnose sixgill shark, Hexanchus griseus (Chondrichthyes: Hexanchidae), caught by commercial fishing vessels in the seas of Turkey between 1967 and 2013
Šesteroškrgarji, Hexanchus griseus (Chondrichthyes: Hexanchidae), ki so jih ribiške ladje ujele v turških vodah med leti 1967 in 2013

FLORA
FLORA
FLORA


Peter Glasnović, Živa Fišer Pecnikar, Jure Jugovic: PDF
Contribution to the knowledge of the flora in the area of Brestovica (Kras, Slovenia)
Prispevek k poznavanju flore okolice Brestovice (Kras, Slovenija)

FAVNA
FAUNA
FAUNA


Dušan Devetak, Manja Omerzu, Richard E. Clopton: PDF
Notes on the Gregarines (Protozoa: Apicomplexa: Eugregarinorida) of insects in Slovenia
K poznavanju gregarin (Protozoa: Apicomplexa: Eugregarinorida) iz žuželk v Sloveniji

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS


Shin-ichi Uye: PDF
The fourth International Jellyfish Bloom Symposium, 5-7 June, 2013, Hiroshima, Japan


Annales, Series Historia Naturalis, 22, 2012, 2

Annales, Series Historia Naturalis, 22, 2012, 2

Kazalo / Indice / Index

RECENTNE SPREMEMBE V SREDOZEMSKI IHTIOFAVNI
CAMBIAMENTI RECENTI NELLA ITTIOFAUNA MEDITERRANEA
RECENT CHANGES IN THE MEDITERRANEAN ICHTHYOFUNA


Branko Glamuzina, Marlena Ćukteraš, Jakov Dulčić: PDF
Present changes and predictions for fishery and mariculture in the eastern Adriatic (Croatia) in the light of climate change
Trenutne spremembe in prognoze na področju ribištva in marikulture v vzhodnem Jadranu (Hrvaška) v luči podnebnih sprememb

Sihem Rafrafi Nouira, Moncef Boumaïza, Christian Reynaud, Christian Capapé: PDF
Confirmed occurrence of cuckoo wrasse labrus mixtus (osteichthyes: labridae) in tunisian waters (central Mediterranean)
Potrjeno pojavljanje vrste Labrus mixtus (Osteichthyes: Labridae) v tunizijskih vodah (osrednje Sredozemlje)

EKOLOGIJA MORJA
ECOLOGIA DEL MARE
MARINE ECOLOGY


Lisa Faresi, Nicola Bettoso, Ida Floriana Aleffi: PDF
Vertical distribution of soft bottom macrozoobenthos in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea)
Vertikalna distribucija makrobentoških organizmov mhkega dna v Tržaškem zalivu (severno Jadransko morje)

Lovrenc Lipej, Borut Mavrič, Sašo Moškon: PDF
New recordings of opisthobranch mollusks (Mollusca: Opisthobranchia) in the Slovenian portion of the Adriatic Sea
Novi podatki o polžih zaškrgarjih (Mollusca: Opisthobranchia) v slovenskem delu Jadranskega morja

FLORA
FLORA
FLORA


Josip Otopal, Mitja Kaligarič: PDF
Botanical rarities from Slovenian Istria: the influence of the Mediterranean edge
Botanične redkosti iz slovenske Istre: vpliv sredozemskega roba

Amelio Pezzetta, Mirella Di Cecco, Daniele Di Santo: PDF
Prodromo della flora di Palena (Regione Abruzzo, Parco Nazionale della Majella)
Register flore občine Palena (dežela Abruci, Narodni park Majella)

FAVNA
FAUNA
FAUNA


Toni Koren: PDF
On the occurrence of Charaxes jasius (Lepidoptera: Nymphalidae) in Istria, Croatia
Pojavljanje dvorepega paše (Charaxes jasius) v Istri, Hrvaška

Dušan Devetak, Franc Janžekovič: PDF
First record of Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae) in Albania
Prva najdba vrste Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae) v Albaniji

Andrej Sovinc: PDF
Assessment of the use values of the Sečovlje Salina Nature Park (Slovenia)
Ovrednotenje uporabne vrednosti zavarovanega območja Sečoveljske soline

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS


Vlado Malačič, Jadran Faganelli, Janez Forte: PDF
Prof. dr. Jože Štirn, dobitnik NIB-ove nagrade za življenjsko delo

Neli Glavaš, Nives Kovač: PDF
1st international scientific meeting in the Sečovlje Salina

Starejše publikacije na spletni strani Znanstveno-raziskovalnega središča.