Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Publikacije Annales
Domov > Založništvo > Periodika > Acta Histriae > Uredništvo
Uredništvo

Založnik / Editore / Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper / Società storica del Litorale - Capodistria / The Historical Society of Southern Primorska - Koper


Odgovorni urednik / Redattore responsabile / Editor in Chief: Darko Darovec


Uredniški odbor / Comitato di redazione / Board of Editors: Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut, Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Aleksander Panjek, Egon Pelikan, Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Vida Rožac Darovec, Marta Verginella, Salvator Žitko


Sedež / Address of the editorial office: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper


Telefon in Faks / Phone and Fax: +386 5 62 73 296


E-Mail: actahistriae@gmail.com