Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Publikacije Annales
 
Izšli so Annales, Series Historia Naturalis, 24, 2014, 230.12.2014Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 429.12.2014Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 329.12.2014Preberi!


Izšla je Acta Histriae, 22, 2014, 429.12.2014Preberi!


Izšla je Acta Histriae, 22, 2014, 329.12.2014Preberi!


Izšla je Acta Histriae, 22, 2014, 210.11.2014Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 231.10.2014Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia Naturalis, 24, 2014, 12.8.2014Preberi!


Izšla je Acta Histriae, 22, 2014, 12.8.2014Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 12.8.2014Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 23.2.2014Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia Naturalis, 23, 2013, 23.2.2014Preberi!


Izšla je Acta Histriae, 21, 2013, 43.2.2014Preberi!


Mednarodni znanstveni sestanek / Convegno internazionale di studi29.10.2013

8 settembre 1943
I giorni che cambiarono la Venezia Giulia

8. september 1943
Dnevi, ki so spremenili Julijsko krajino

Izola / Isola
28.-29. novembra 2013 / 28-29 novembre 2013

Program / ProgrammaVsebina


Izšli so Annales Historia Naturalis. 23, 2013, 130.9.2013Preberi!


Izšla je Acta Histriae, 21, 2013, 330.9.2013Preberi!


Izšli so Annales, Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 128.6.2013Preberi!


Vabljeni!13.6.2013

Na predstavitev zgodovinske znanstvene revije „Acta Histriae” ob 20. obletnici njenega izdajanja.
Presentazione della rivista storica „Acta Histriae”, in occasione del ventennale di attività
Revijo predstavljajo - Presentano la rivista:
Claudio Povolo, Furio Bianco, Slaven Bertoša, Salvator Žitko (predsednik Zgodvinskega društva za južno Primorsko, Koper, izdajatelj revije / presidente della Società storica del Litorale - Capodistria, editore della rivista), Darko Darovec (glavni urednik - caporedattore)Vsebina
Predstavitev bo potekala v okviru mednarodnega znanstvenega simpozija Momjan in Istra: lokalna skupnost in regija severnega Jadrana (zgodovina, umetnost, pravo in antropologija) ...


Več ...