The Historical Society of Southern Primorska Publikacije Annales
Domov > Aktivnosti > Znanstveni sestanki > Mednarodni znanstveni sestanek: Dnevi, ki so spremenili Julijsko krajino
Mednarodni znanstveni sestanek: Dnevi, ki so spremenili Julijsko krajino

V letošnjem letu obeležujemo 70. obletnico italijanskega premirja, razglašenega 8. septembra 1943 ter kapitulacijo Kraljevine Italije med drugo svetovno vojno. V čast dogodku, ki je izrazito zaznamoval območje Severnega Jadrana in sprožil vrsto sprememb v celotni Julijski krajini, je Društvo za zgodovinske in geografske študije, Piran, organiziralo znanstveni posvet o različnih vidikih omenjenih dogodkov. Mednarodnega znanstvenega simpozija sta se udeležila tudi predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko Salvator Žitko in član Zgodovinskega društva za južno Primorsko doc. dr. Gorazd Bajc.

Quest'anno ricorre il settantesimo anniversario dell'armistizio italiano dell'8 settembre 1943 e della capitolazione del Regno d'Italia durante la seconda guerra mondiale. Per rammentare quell'avvenimento, momento cruciale e foriero di non pochi mutamenti che avrebbero interessato l'intera Venezia Giulia, la Società di studi storici e geografici, Pirano, ha organizzato un convegno scientifico internazionale in cui si sono affrontati svariati aspetti dei fatti relativi al 8. settembre. Al convegno internazionale hanno partecipato anche il presidente della Società storica del Littorale Salvator Žitko e il membro della Società storica del Littorale, doc. dr. Gorazd Bajc.Predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko Salvator Žitko in član Zgodovinskega društva za južno Primorsko doc. dr. Gorazd Bajc / Presidente della Società storica del Littorale Salvator Žitko e il membro della Società storica del Littorale, doc. dr. Gorazd Bajc.

Program / ProgrammaSlike / Foto