The Historical Society of Southern Primorska Publikacije Annales
Domov > Založništvo > Periodika > Acta Histriae
Acta Histriae ISSN 1318-0185

Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: Thomson Reuters: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Social SciSearch in Journal Citation Reports (JCR) / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK); European Reference Index for the Humanities (ERIH); Elsevier B.V.: SCOPUS (NL).

Starejše publikacije na spletni strani Znanstveno-raziskovalnega središča.